KOVOMAT
slovensky /
slovensky
polski /
polski
english /
english
deutsch
deutsch
Hľadaj
    Spoločnosť Kovomat Slovakia, s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2000 so zameraním na výkup, nakladanie a vývoz železného šrotu a neželezného šrotu a neželezných kovov, likvidácie technologických celkov a zariadení.

    Od svojho vzniku sa dynamicky rozvíja a rastie. Vďaka kvalifikovanému personálu, skúsenému manažmentu a vyspelej modernej technike a strojným zariadeniam si počas niekoľkých rokov vybudovala stabilnú pozíciu na slovenskom trhu a dnes patrí medzi stabilné spoločnosti vo svojom obore. Aktuálne sme rozšírili predmet podnikania aj o likvidáciu nebezpečných odpadov a sme držiteľom povolenia na likvidáciu azbestu a certifikátu ISO 9001:2000 v oblasti nakladania s odpadmi.

    Na kvalitu našich služieb kladieme vysoký dôraz a máme ambície neustále sa zlepšovať. Pri likvidácií železného i neželezného šrotu, demontáži technologických zariadení s nami spolupracujú významné podniky, ale aj bežní občania, ktorí využívajú naše výkupné prevádzky.

    Budeme radi ak sa o našej kvalite a spoľahlivosti presvedčíte aj vy.

Kovomat Slovakia - Váš partner pri výkupe a odvoze šrotu...

info o projekte

info o projekte

SGS
KOVOMAT Slovakia, s.r.o.
Dolný val 118 / 64
010 01 Žilina, Slovakia
tel.: 00421 / 41 / 7002 411
e-mail: kovomat@kovomat.sk