KOVOMAT
slovensky /
slovensky
polski /
polski
english /
english
deutsch
deutsch
Hľadaj

SÍDLO SPOLOČNOSTI

Kovomat Slovakia, s.r.o.
Dolný Val 118/64, 010 01 Žilina

Tel.: 041/7002 411, 7002 412
Fax: 041/7002 410
E-mail: kovomat@kovomat.sk

IČO: 36391671, DIČ:2020104537
IČ DPH: SK2020104537
Obchodný register Okresného súdu v Žiline , Vložka číslo 12181/L

SGS
KOVOMAT Slovakia, s.r.o.
Dolný val 118 / 64
010 01 Žilina, Slovakia
tel.: 00421 / 41 / 7002 411
e-mail: kovomat@kovomat.sk