KOVOMAT
slovensky /
slovensky
polski /
polski
english /
english
deutsch
deutsch
Hľadaj

PREVÁDZKA LEOPOLDOV

KOVOMAT SLOVAKIA s.r.o.
Gucmanová 671/17
92041 Leopoldov

mob: 0907 871 132
tel.: 033/7330841, 7330842
fax: 033/7330843
E-mail: leopoldov@kovomat.sk

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Obvodný úrad životného prostredia v Hlohovci (formát PDF)

SÍDLO FIRMY

SGS
KOVOMAT Slovakia, s.r.o.
Dolný val 118 / 64
010 01 Žilina, Slovakia
tel.: 00421 / 41 / 7002 411
e-mail: kovomat@kovomat.sk