KOVOMAT
slovensky /
slovensky
polski /
polski
english /
english
deutsch
deutsch
Hľadaj

PREVÁDZKA LEVICE

Kovomat Slovakia, s.r.o.
Mestský majer 2,  934 01 Levice

mob: 0905 771 303
tel.: 036/631 89 76
fax: 036/631 89 76
E-mail: levice@kovomat.sk

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Obvodný úrad životného prostredia v Leviciach (formát PDF)

SÍDLO FIRMY

SGS
KOVOMAT Slovakia, s.r.o.
Dolný val 118 / 64
010 01 Žilina, Slovakia
tel.: 00421 / 41 / 7002 411
e-mail: kovomat@kovomat.sk