KOVOMAT
slovensky /
slovensky
polski /
polski
english /
english
deutsch
deutsch
Hľadaj
    Spółka Kovomat Slovakia, s.r.o. działa na rynku od roku 2000 zajmując się skupem, załadunkiem i wywózkę złomu żelaza i metali nieżelaznych, papieru, plastyku i niebezpiecznych odpadów.

    Od swojego powstania dynamicznie się rozwija i rośnie. Dzięki wykwalifikowanemu personalowi, doświadczonemu kierownictwu, rozwiniętej nowoczesnej technice i urządzeniom maszynowym, w przeciągu kilku lat wybudowała swoją stabilną pozycję na rynku słowackim a dzisiaj należy do znaczących spółek w swojej branży. Niedawno przedmiot działalności gospodarczej był rozszerzony o utylizację niebezpiecznych odpadów, pracujemy również mame certyfikat ISO 9001:2000 z dziedziny zarządzania enwironmentalnego.

    Kładziemy duży nacisk na jakość naszych usług i mamy ambicje nieustannie ulepszać naszą pracę. Przy likwidacji żelaznego i nieżelaznego złomu, demontażu urządzeń technologicznych współpracują z nami znaczące przedsiębiorstwa, ale też zwykli obywatele, którzy korzystają z naszych punktów skupu. Żelazny złom dostarczamy do słowackich, jak również do europejskich stalowni.

    Będziemy radzi, jeśli również Państwo przekonacie się o jakości i niezawodności naszej pracy.

Kovomat Slovakia – Twój partner w kupowanie i utylizacji złomu ...

SGS
KOVOMAT Slovakia, s.r.o.
Dolný val 118 / 64
010 01 Žilina, Slovakia
tel.: 00421 / 41 / 7002 411
e-mail: kovomat@kovomat.sk