KOVOMAT
slovensky /
slovensky
polski /
polski
english /
english
deutsch
deutsch
Hľadaj

PREVÁDZKA RUŽOMBEROK

Kovomat Slovakia, s.r.o.
Textilná 23, 034 05 Ružomberok 5
 
mobil: 0905 739 845
tel.: 044/4303648
fax: 044/4303650
E-mail: ruzomberok@kovomat.sk

Upozornenie: táto prevádzka je určená len pre právnické a fyzické osoby - podnikateľov. Pre občanov pripravujeme novú výkupňu na Bystrickej ceste.

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku (formát PDF)

SÍDLO FIRMY

SGS
KOVOMAT Slovakia, s.r.o.
Dolný val 118 / 64
010 01 Žilina, Slovakia
tel.: 00421 / 41 / 7002 411
e-mail: kovomat@kovomat.sk