KOVOMAT
slovensky /
slovensky
polski /
polski
english /
english
deutsch
deutsch
Hľadaj
    V súčasnosti máme prevádzky v Ružomberku, Leopoldove, Leviciach, Trnave, Topolčanoch a v Žiline a pripravujeme rozšírenie do ďalších miest. Naše aktivity však pokrývajú územie celého Slovenska.

NAŠE SLUŽBY

  • VÝKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU A NEŽELEZNÝCH KOVOV
  • ZVOZ A TRIEDENIE ŽELEZNÉHO ODPADU
  • PRISTAVENIE KONTAJNEROV
  • LIKVIDÁCIA STARÝCH TECHNOLOGICKÝCH CELKOV, STROJOV A ZARIADENÍ
  • LIKVIDÁCIA NEBEZPEČNÉHO ODPADU
  • LIKVIDÁCIA AZBESTU
SGS
KOVOMAT Slovakia, s.r.o.
Dolný val 118 / 64
010 01 Žilina, Slovakia
tel.: 00421 / 41 / 7002 411
e-mail: kovomat@kovomat.sk