KOVOMAT
slovensky /
slovensky
polski /
polski
english /
english
deutsch
deutsch
Hľadaj

Naša spoločnosť disponuje moderným vozovým parkom a vyspelými technologickými zariadeniami:

  • nákladné vozidlá spĺňajúce normy EURO3 a EURO4 s naťahovačmi kontajnerov a hydraulickými rukami na nakládku šrotu priamo u zákazníka
  • zariadenia na úpravu a vytriedenie železného šrotu
  • moderné digitálne váhy
  • technológie na sanáciu azbestu
  • prenosnú dekontaminačnú bunku na sanáciu azbestu
SGS
KOVOMAT Slovakia, s.r.o.
Dolný val 118 / 64
010 01 Žilina, Slovakia
tel.: 00421 / 41 / 7002 411
e-mail: kovomat@kovomat.sk