Likvidácia azbestu

O azbeste je známe, že je to silno karcinogénna látka. Pre ľudský organizmus je veľmi nebezpečný, jeho nepriaznivé účinky zasahujú predovšetkým orgány dýchacích ciest.

Zameriavame sa na:

  • Likvidáciu azbestu v stenách a eternitovách strechách
  • Likvidáciu azbestu v priemyselných stavbách či výrobných halách
  • Likvidáciu azbestových potrubí v stúpacích rozvodoch

Za žiadnych okolností Vám neodporúčame likvidovať azbest svojpomocne! Jedná sa o veľmi nezodpovedný a nebezpečný postup, pri ktorom dochádza k rozptýleniu mikroskopických vlákien azbestu do ovzdušia. Následne sme vystavení veľkému riziku vdýchnutia týchto vlákien, ktoré sú pre naše zdravie vysoko škodlivé.

Naša spoločnosť má všetky potrebné certifikáty, povolenia a adekvátnu kvalifikáciu na odbornú demontáž azbestu a materiálov, ktoré ho obsahujú. Obráťte sa na nás a my všetko potrebné spravíme za Vás.

Pre bližšie informácie navštívte našu špecializovanú stránku www.likvidaciaazbestu.sk

 

Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...Email