Sídlo spoločnosti

Kovomat Slovakia, s.r.o.
Dolný Val 118/64, 010 01 Žilina

Tel.: 041/7002 411
E-mail: kovomat@kovomat.sk
Web: www.kovomat.sk

IČO: 36391671, DIČ:2020104537
IČ DPH: SK2020104537
Obchodný register Okresného súdu v Žiline, Vložka číslo 12181/L

Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...Email