Zvoz a triedenie železného odpadu

Benefitom železa, železného šrotu či farebných kovov je možnosť ich materiálovo zhodnotiť, teda zrecyklovať. Na základe tohto procesu vznikajú druhotné suroviny, ktoré možno opäť použiť na rôzne účely. 

Recyklácia kovového šrotu je v súčasnej dobe pre metalurgický priemysel nepostrádateľná. Podľa zvolenej technológie spracovania je možné využiť až 100% kovového odpadu pre dosiahnutie vysoko kvalitných kovov.

Spracovanie kovového odpadu, či už je to železo, hliník, meď alebo iné kovy pomáha šetriť obmedzené prírodné zdroje nerastných surovín. Energia, ktorá je vynaložená pri tavení kovového šrotu je až o 60% nižšia než energia potrebná k výrobe kovu pri jeho počiatočnom spracovaní. Kovový šrot teda predstavuje zdroj nerastných surovín, ale zároveň aj dôležitú úsporu energie. Spracovanie kovového šrotu je taktiež praktickým príkladom ochrany životného prostredia.

Z nášho portfólia služieb, samozrejme, nevynechávame ani zber, zhromaždenie a triedenie odpadu.

 

Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...Email