Technológie

Naša spoločnosť disponuje moderným vozovým parkom a vyspelými technologickými zariadeniami:

  • Nákladné vozidlá spĺňajúce najnovšie emisné normy s naťahovačmi kontajnerov a hydraulickými rukami na nakládku šrotu alebo zloženie/pristavenie kontajnerov priamo u zákazníka
  • Zariadenia na úpravu a vytriedenie železného šrotu
  • Moderné digitálne váhy
  • Technológie na sanáciu azbestu
  • Prenosnú dekontaminačnú bunku na sanáciu azbestu

 

Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...Email