Likvidácia nebezpečného odpadu

Nebezpečný odpad, ktorý vznikne v prevádzke môže likvidovať len firma, ktorá disponuje adekvátnymi certifikátmi a je ustanovená na to, že môže tento odpad od firmy prebrať. Svojvoľné odstránenie nebezpečných odpadov je nanajvýš riskantné, preto je potrebné spolupracovať s oprávnenými spoločnosťami a organizáciami.

Pod pojmom nebezpečný odpad rozumieme odpady, ktoré si vyžadujú špeciálne nakladanie a ich následné zneškodňovanie.

Medzi takýto odpad patria napríklad:

 • odpady obsahujúce ortuť
 • piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové, resp. drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky
 • odpadový odstraňovač farby alebo laku
 • odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky  
 • popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov obsahujúce nebezpečné látky
 • kaly z lapačov nečistôt
 • olejové filtre
 • bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht
 • izolačné a stavebné materiály obsahujúce azbest
 • farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
 • a iné

 

Nezáväzný kontaktný formulár

Vypracujeme Vám na mieru ponuku, prípadne poradíme a odporučíme vhodné riešenie. Všetko nezáväzne...Email